CHÚC MỪNG TOP 61 ĐỘI THI ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG SƠ LOẠI

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tô Quốc Hòa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Huỳnh Đào Minh Châu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Võ Trương Đăng Huy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phan Đăng Khôi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đặng Phạm Anh Thư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Bùi Quang Thiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phạm Vũ Bảo Trân

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Phương

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thái Minh Yến

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tô Quốc Hòa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Huỳnh Đào Minh Châu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Võ Trương Đăng Huy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phan Đăng Khôi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đặng Phạm Anh Thư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Bùi Quang Thiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phạm Vũ Bảo Trân

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Phương

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thái Minh Yến

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Hà Gia Huy

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phạm Minh Khôi

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM

Trần Xuân Quỳnh

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

Lê Hà Phương Ly

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

Nguyễn Hoàng Châu Nhi

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nguyễn Thị Trí Linh

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nguyễn Thành Tài

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Đinh Hoàng Long

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Đoàn Gia Phương Ngân

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Võ Phương Nguyên

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Hoàng Mỹ Yến

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Mai Hạnh

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Hà Gia Huy

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phạm Minh Khôi

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Phan Đăng Khôi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Đặng Phạm Anh Thư

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Bùi Quang Thiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Lê Thụy Bảo Ngọc

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trịnh Minh Tâm

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thái Hà My

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Cao Thụy Bích Ngân

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Thị Huỳnh Như

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Anh Tài

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM

Trần Xuân Quỳnh

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

Lê Hà Phương Ly

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

Nguyễn Hoàng Châu Nhi

Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tô Quốc Hòa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Huỳnh Đào Minh Châu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Võ Trương Đăng Huy

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phạm Vũ Bảo Trân

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Phương

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thái Minh Yến

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM


Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phạm Vũ Bảo Trân

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Phương

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Thái Minh Yến

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y Dược TPHCM

Thạch Gia Bảo

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nguyễn Ngọc Khánh Vân

Trường Đại học Y Dược TPHCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Đỗ Minh Sa

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Đỗ Mai Hân

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tăng Tú Chi

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HN

Nguyễn Linh Giang

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Đức Anh

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Võ Phương Nguyên

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Hoàng Mỹ Yến

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Nguyễn Mai Hạnh

Trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM

Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

Cao Thụy Bích Ngân

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Thị Huỳnh Như

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Phạm Anh Tài

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh